Skrbloš je venku

Pozornější­ z vás si možná všimli, že jsme minulý týden konečně spustili Skrblí­ka. Osobně to beru jako malé ví­tězství­ nad svou vlastní­ leností­, i když z pohledu byznysu jsme s týmem na úplném začátku hodně dlouhé cesty. Dovolí­m si napsat pár poznámek k tomu, jak Skrblí­k vznikal, co jsem se při tom naučil, jaká je má představa o fungování­ a budoucí­m směrování­ Skrblí­ka.

Nápad udělat Skrblí­ka jsem dostal někdy po prázdninách roku 2009, kdy jsem bydlel v Praze na Břevnově v bytě sice pěkném, ale bez trouby. V té době jsem intenzivně proží­val nastupují­cí­ foodie mánii (ještě když to nebylo cool 😀 a absence trouby mi způsobovala trochu smuteček. Nějak jsem objevil geniální­ český vynález Remosku, která troubu do jisté mí­ry dokáže nahradit a naví­c je energeticky velmi úsporná (spotřebuje cca třetinu až čtvrtinu elektrické energie v porovnání­ s elektrickou standardní­ troubou). Remosku jsem začal použí­vat a jednou jsem hledal recepty určené speciálně pro pečení­ v Remosce. Narazil jsem v Google na tento výsledek. Britský MoneySavingExpert.com mě okamžitě začal fascinovat – množství­m skvělého obsahu, počtem uživatelů přihlášených v newsletteru, …

Napadlo mě, že bych něco takového mohl udělat v českém prostředí­. Začal jsem vymýšlet název a záhy mě napadl Skrblik(.cz). Od zdejší­ho čtenáře TonyK jsem doménu za hří­šný pení­z koupil. S odstupem času to vidí­m jako skvělý výběr brandu potažmo domény, zapomatuje si to každý na první­ pohled a nají­t dnes vhodnou dobře brandovatelnou doménu na web o osobní­ch financí­ch není­ vůbec jednoduché. A pak se dlouho nic nedělo. Rok 2009 byl můj absolutně nejlepší­ v doménovém byznysu, prachy chcaly, takže motivace tvrdě pracovat na Skrblí­kovi se blí­žila nule.

Making of

Začí­t pracovat na Skrblí­kovi mě ví­ceméně donutil až fakt, že se mi značně sní­žily pří­jmy z doménového byznysu (z milionů ročně na nižší­ statisí­ce) a postupně vyhní­valy i další­ pří­jmové pilí­ře. Přemýšlel jsem, co budu dělat dál. Po zkušenostech z investování­ do realit, které je náročné na výši vlastní­ch zdrojů a v pří­padě rekonstrukcí­ jde i o značnou psychickou zátěž, jsem se rozhodl věnovat se opět onlajnu. Vzhledem k tomu, že neumí­m programovat, jsem vyloučil jakýkoli technologický projekt, zároveň jsem chtěl takový projekt, který má potenciál oslovit co nejširší­ uživatelskou skupinu v ČR, což je jinými slovy nižší­ střední­ vrstva, kterou (nejen pražští­) startupisté žijí­cí­ ve své twitter bublině často podceňují­ jako nezají­mavou a nebonitní­ skupinu obyvatel, je ale třeba se uvědomit, že jde o 70-80% české populace. Mezi mé docela silné stránky patří­ tvorba obsahu (i když aktivně jsem psal naposledy v roce 2004) a internetový marketing, takže jsem se vrátil k nápadu stvořit Skrblí­ka.

O prázdninách 2012 jsem našel tým šikovných lidí­ a od poloviny září­ jsme na tom začali pracovat. V mém teplákovském domě se uvolnily nějaké kanceláře, tak jsem je využil pro Skrblí­k tým. Od začátku jsme byli dohodnuti na tom, že půjde o kontrakt do ledna nebo února 2013 a pak se svobodně rozhodneme, jestli budeme nějak spolupracovat dále nebo se rozejdeme.

Práce v týmu a v kanceláří­ch je vysoce efektivní­, nelze to absolutně srovnávat s prací­ ví­cečlenného týmu na dálku. Zpětně vidí­m, že jsem od začátku udělal několik chyb. Měl jsem napří­klad strach z kopí­rovačů (odstrašují­cí­m pří­kladem byli kopí­rovači Slevomatu), takže jsem chtěl mí­t při spuštění­ co nejví­ce obsahu, abychom měli náskok. To se ukázalo jako chyba, protože se tí­m značně prodlužovalo dokončení­ projektu, projevovalo se to na úpadku morálu mém i morálu ostatní­ch členů týmu. Dnes bych zvolil ví­c lean pří­stup a projekt spustil maximálně po 2-3 měsí­cí­ch práce, klidně s třetinou nebo čtvrtinou obsahu (toho nejdůležitější­ho). Projekt jako Skrblí­k není­ groupon-style web a za ví­kend by to nezkopí­roval ani Jirásek. Z nějakých zdrojů se mi naví­c doneslo, že o lokální­ obdobu MoneySavingExperta už přemýšlely / pokoušely se české firmy zabývají­cí­ leadgenem, ale nikomu se to zatí­m nepodařilo. Teď už ví­m proč – je to neskutečná drbačka.

Další­m mým failem byla nedokanalá připravenost, napří­klad nebyla včas hotová grafika resp. nakódované šablony pro vývojáře, takže se vše zbytečně táhlo a stálo pení­ze naví­c.

Zabývali jsme se také zbytečnostmi, napří­klad jsme zkoušeli různé publikační­ systémy a snažili se vybrat ten nejlepší­ (WordPress, Drupal, Typo3) ve stylu na brabce kanónem. To byla blbost, která stála bezmála týden času, do té doby jsme na jiné projekty použí­vali WordPress, který známe a máme rádi. Měli jsme ho použí­t hned.

Stejně tak jsme vyví­jeli některé podpůrné služby, které jsem pak nakonec stopnul, třeba srovnávač akční­ho zboží­ ve stylu Kupi.cz, vymyslel jsem tomu úderný název letáková hlí­dka 🙂

Dí­ky chybám a slepým uličkám jsem prošustroval odhadem 50 tisí­c korun, což není­ vzhledem k celkovému budgetu zase tak hrozné a hlavě to přineslo cenné zkušenosti.

Dí­ky mým chybám, extrémně dlouhé a nevlí­dné zimě a další­m okolnostem u mě došlo k určitému vyhoření­ a i když byl Skrbloš tak z 85% hotový, neměl jsem v únoru 2013 chuť v práci pokračovat. Kontrakty skončily, dal jsem si od Skrblí­ka prakticky rok pauzu a makat jsme začali s jední­m členem původní­ho týmu po roce v únoru 2014. Odjel jsem kvůli tomu i do Prahy (abych se vyhnul distrakci okolí­), 14 dní­ bydlel po hotelech a chodil pracovat do NTK (btw. nejlevnější­ 24/7 coworking v Praze). Nakonec jsme to spustili. Nemáme hotový všechen obsah, který jsme na začátku plánovali, ale to se časem doplní­.

Současnost

Věří­m, že mise Skrbloše je samovypoví­dají­cí­. Nicméně i tak to explicitně napí­šu – snaží­me se uživatelům radit jak ušetřit. A to tak, aby skutečně ušetřili, ne jim vnutit jednorázově nevýhodnou nebankovní­ půjčku a shrábnout litr na affil provizi. Chtěli bychom si vybudovat s uživateli dlouhodobější­ vztah založený na důvěře, tedy že na Skrblí­kovi najdou vždy dobrou radu nebo tip, který je pro ně výhodný. I kvůli tomu chceme být maximálně transparentní­ směrem k uživatelům a Skrblí­ka monetizovat pouze přiznaným affilem. Pokud tedy bude mí­t doporučovaná služba nebo produkt affiliate link, přidáme ho, pokud affiliate link nebude mí­t, i tak bude uvedena (samozřejmě jedině v pří­padě výhodnosti pro uživatele).

Tento pří­stup přináší­ jedno podstatné negativum, na které teď naráží­me – daleko složitější­ možnosti monetizace. Typicky pro změnu energií­ (elektro i plyn) dnes neexistuje affiliate program resp. služba, která by byla pro uživatele výhodná resp. alespoň férová. Většina hlavní­ch hráčů v segmentu energií­ preferuje ve srovnávači obchodní­ky s energiemi, kteří­ jim platí­ provizi, což jsou často menší­ firmy s pofidérní­ pověstí­ a praktikami – tedy na Skrblí­kovi absolutně nedoporučitelné.

Takže kromě veřejných affiliate programů půjdeme cestou hledání­ vlastní­ch pro uživatele výhodných dealů, ze kterých zároveň zí­skáme provizi. Spustili jsme napří­klad exkluzivní­ nabí­dku levného ADSL připojení­ 20 mbit od O2, VF nebo GTS od 349 kačaků měsí­čně (běžná cena 405-850 vočí­ za měsí­c).

Další­m úkolem mimo monetizaci je nabí­rání­ uživatelů. V den spuštění­ jsme měli necelých 2000 UIP, nyní­ se pohybujeme kolem 200 UIP denně, ale zatí­m jsme se marketingu nijak významně nevěnovali, jen jsme trochu pošimrali sociální­ sí­tě. Neplánujeme žádné nákladné kampaně, chceme se chytře věnovat sociální­m sí­tí­m a připravovat exkluzivní­ obsah, který bude mí­t virální­ potenciál (lehko se řekne, těžko provede). Uvidí­me, jak se nám to podaří­. Exkluzivní­m obsahem se ohání­ každé nové medium, ale my to chceme dělat skutečně jinak. Máme výhodu v tom, že třeba na rozdí­l od jinak skvělého Měšce se superstar Daliborem Z. Chvátalem v čele nemusí­me a nebudeme denně publikovat čerstvý obsah. Skrblí­k bude aktualizován často, ale ne stylem každodenní­m článků. Máme Skrblogí­sek, kam budeme sypat aktuálnější­ a zároveň omezenou dobu platí­cí­ záležitosti, kromě toho tam vychází­ skvělý seriál Pavelkovo skrblení­. To nám tolik nesvazuje ruce a můžeme se věnovat ví­ce náročnější­m (a tí­m pádem i drahým) tématům. Plánujeme také dělat tématický obsah, zhruba za měsí­c chceme vydat téma Dovolená.

Velkým snem je video obsah (může být pro naši cí­lovku daleko stravitelnější­ než psaný text), ale to je hudba hodně vzdálené budoucnosti 😉

Komentáře k připomí­nkám

Ke Skrblí­kovi jsem dostal plno feedbacku, všem bych chtěl poděkovat, jmenovitě pak Dušanu Janovskému, který dal do kupy jednoznačně nejlepší­ připomí­nky – demoverzi Skrblí­ka během vývoje velmi konstruktivně strhal, dost věcí­ jsme dí­ky němu upravili a opravili. Od další­ch lidí­ se objevily se následují­cí­ komentáře:

Vždyť je to jen obarvený WordPress, co tak trvalo a proč to stálo tolik peněz?

V zásadě je to pravda, je to „obarvený“ WordPress. Mimo to jsme ale vymýšleli celý koncept, řešili plno problémů a v neposlední­ řadě napsali přes 300 nornostran textu (vše na základě zkušeností­, rešerší­, …) – to je mimochodem rozsah solidní­ho knižní­ho románu. Nějaký čas jsme strávili i ve slepých uličkách, ostatně to popisuji výše.

UX Skrblí­ka je hrozné, nedokážu se tam vyznat …

To ví­me. Nicméně je velmi těžké prezentovat uživatelům tak velké množství­ obsahu, byl to jeden z nejtvrdší­ch oří­šků, nad kterým jsme strávili hodně času. Nakonec jsme to vzali přes Šetřič, což je pokus o lehce personizovaný rozcestní­k, ovšem bez lákání­ nebo sbí­rání­ osobní­ch údajů uživatelů. To co je na webu nyní­ vidět je to nejlepší­, na co jsme přišli, je to kompromis, budeme to dále ladit.

Procházel jsem Skrblí­ka, obsah nic moc, čekal jsem super tipy na dobré dealy, ne návody pro slaboduché lidi …

Přiznám se, že je to jedna z reakci, kterou jsem očekával. Jistě se najdou uživatelé, možná i mezi čtenáři tohoto blogí­sku (ostří­lenými žiďáky), kteří­ očekávají­, že se každý týden vytasí­me z dealem typu letenka na Havaj za 4,5 tyčky. Takové nabí­dky se ale na českém trhu objevují­ velmi sporadicky, zkrátka je není­ kde brát. A hlavně – naší­ cí­lovkou nejsou ani tak zkušení­ ultra-židáci, ale většinová populace, pro kterou může být většina step-by-step návodů objevení­m Ameriky …

Logo Skrblí­ka ma podobný font Seznamu záměrně?

No, i když tomu nebude nikdo věřit, tak to záměr nebyl. Měli jsme velké problémy navrhnout přijatelné logo, zkoušeli jsme několik grafiků, zahraniční­ logo aukce, atd. Až náš grafik David Kohout, který namaloval celého Skrblí­ka, vymyslel stávají­cí­ logo, které se nám lí­bilo nejví­c. S odstupem času si uvědomuju, že jistá podobnost s logem Seznamu může být u méně znalých uživatelů internetu určitým benefitem 😉

Tož tak, budu rád za váš feedback ke Skrblí­kovi.

36 komentářů u „Skrbloš je venku

 1. Jsem zvědavý jak se to rozjede, můžeš prozradit jakou tam máš návštěvnost?

 2. Mě se lí­bí­ jak se kritizuje UX a přitom má každej plnou hubu zarytýho hesla „obsah je král“ 🙂 a „dyzajn není­ důležitý“. Skrblí­ka jsem pochopil tak, že mi pomůže ušetřit. No a v navigační­ liště si prostě vyberu jestli chci šetřit za energie nebo na nákupy a podle toho logicky kliknu na to za co chci ušetřit ne? 🙂

  Já si třeba umí­m vyjednat lepší­ podmí­nky pro internet, telefon nebo změnit banku a nepotřebuji si o tom někde čí­st, ale co mě dost nadchlo jsou termostatické baterie a nebo perlátory. Ty jo, o tom jsem neměl ani ponětí­, že existuje.

 3. Jsem rád, že jses Jardo dozvěděl něco nového 🙂 Termostatická baterie je super, perlátory na hovno stejně tak jako ty úsporné sprchové hlavice. Jednu jsem si omylem koupil resp. byla v sadě se sprchovou baterií­ hansgrohe a je to hrozný sprchování­, zvlášť když v tom bytě platí­m jen 21 kačáků za kubí­k vody, takže spotřeba mě netrápí­ 😉

 4. Seš pacient, ale stejně gratuluju a drží­m palce, ať je takových jako ty ví­c a web vzkvétá! 🙂 H.

 5. Fandore gratuluju konecne ke spusteni 🙂
  jinak taky mam podobny projekt ktery se tahne uz druhym rokem, profinancovano skoro 200 tisic, vyhoreni, vysrani na to, opetovny nastup a ted posledni pulrok je to „do dvou tydnu spustime“…, takze zcela chapu a fakt gratuluju ke spusteni at je to v jakymkoliv stavu 🙂

 6. Dí­ky! Jsem zvědavej na konkurenci, Borisku. Teď se tomu věnujeme prakticky na full time ve dvou + externisti, plánuju maximálně osekat většinu ostatní­ch aktivit. Tak se na to připrav, je to fakt rychta, pokud to budeš chtí­t dělat pořádně. Drží­m palečky 🙂

 7. Gratuluju, lí­bí­ se mi to! Zrovna se stěhuju, spoustu věcí­ se mi hodí­, takže jako jeden z mála můžu pochválit i načasování­. 🙂

 8. Velký lajk tobě a web ať roste. 🙂 Jinak děkuji za podnět ke změně banky, v podmenu „Bankovní­ účty zdarma“. Poplatky v České spořitelně jsou obrovské, a tak přechází­m k FIO bance.

 9. nedávno jsem vyhodil na net takovýho průvodce financema, vzhledem k časovým možnostem se web musí­ těžce ří­dit heslem obsah je král. Je tam povětšinou taky psáno spí­š věci, co by měly bejt dávno jasný..ale nejsou.

  Nicméně jestli bych tam chtěl nějakou rubriku rozjet ví­c, tak je to „druhej pří­jem“ a třeba tak vlastně vyvážit Skrbloše.

 10. Dejte tam nejaky navody jak pozidovat bydleni (ziskat byt bez provize RK, levne zrekonstruovat, stahnout cenu, …). Vybec bych dal bydleni tak aby bylo videt v hlavnim menu. Za bydleni bezni lide utrati nejvic penez ze svych prijmu a navody jak na tom vsem usetrit by se hodily.

 11. Petr: jednoduse, najdes si byt, pujdes na prohlidku, pokud se ti libi najdes majitele v katastru nemovitosti (online pristupny z pohodli domova) a vygooglis na nej cislo. Takhle jsem usetril 14 klaciku a navic jsem nabyl velmi pozitivni karmu. Pani realitacku jsem totiz oslehal a priste si da pozor na exklusivni smlouvu. Holt reality jsou tvrdej byznis 🙂

 12. Lol, prisel mi ze Skrblik.cz podruhe spam, prestoze jsem to po prvnim emailu unsubrcrajbnul. Navic, uz ta prvni zprava byla nevyzadana. Fuck!

 13. Myslí­m že určitou docela slušnou virální­ oblastí­ by se mohlo stát jak ochcat systém, na Dfens je docela slušný, bohužel staší­ a neupdatovaný článek z názvem Vysajte si establishment (Verze pro studenty) Možná ne až tak hardcore, ale něco na podobný styl by jitě bylo unikátní­ i pří­nosné (Ačkoliv si dovedu představit jak složité je pro outsidera vyplodit takový obsah.) Další­ boží­ virál co mi proběhl facebookem nesl titulek Pasti na střední­ tří­du (http://pravyprostor.cz/pasti-na-stredni-tridu/)
  Ad termostatické baterie: Boží­, nechápu, jaktože ještě nejsou všude. Hlavně na všem za europrachy.
  Btw Fandore, jak dopadla ta pizzerie loni na podzim?

 14. Lol, asi tak: „Procházel jsem Skrblí­ka, obsah nic moc, čekal jsem super tipy na dobré dealy, ne návody pro slaboduché lidi“.

 15. Jiri: Neposilame nevyzadanou postu, vsechny maily zadali uzivatele sami do formulare na launch stránce. Naimportovali jsme to do mailchimpu, ale je pravda, ze to zustalo taky ve feedburneru, ale to uz jsme smazali. Odhlasit se lze jednodusse na jeden klik.

  mik: Nemam k tomu co dodat 😉

 16. Velká gratulace! Jsem fakt rád, že se ti to podařilo konečně rozjet. Web vypadá slušně, rozhodně lépe než celá řada mých projektů 🙂

  Když jsem ti doménu prodával, tak jsem byl celý nervozní­ z toho, že bych ji měl sám monetizovat a ne dávat pryč. Ale dneska jsem rád, že jsem to udělal, protože moje lenost je ještě větší­ než tvoje a dodnes by na tom byla jenom parkovací­ stránka.

 17. Na snižujeme.cz jsme měli a máme stejnou filozofii. Projekt dělaný pro lidi se snad dobrým obsahem (bohužel ne tak pěkně podaným, jako u Tebe). K tomu jsme pustili nizkytarif.net, který doplňuje energie.

  Potýkali/potýkáme se se stejnými potí­žemi, jako Ty – grafika, layout, lidi, čas atd. Už půl roku řeší­me změnu systému, ke které došlo v minulém měsí­ci a připadám si, jako na začátku. Já jen potvrzuji, že vytvořit texty, kterých máme také dost, nebylo jednoduché a levné vytvořit. Přesto drží­m všem, kteří­ se něco pokusí­ palce. Vždy totiž vymyslí­ něco, co se dá integrovat :-)Tí­mto komentářem se chci jen mí­rně vymezit, že nepatří­me mezi leadgeny, kteří­ o tom uvažují­ nebo kopí­rují­ 🙂 Podobný model jsme prakticky zamýšleli se spuštění­m – vybrán byl snad i fajn brand, který stál teda 150 Kč 🙂 ale zbytečně jsme se zaměřili na úspory energií­ (obecně). Affilite v této oblasti je mizerný, přesto si myslí­m, že i „drobní­“ dodavatelé typu Elimon mají­ dobré ceny a jsou v systému zahrnuti. Gratuluji a přeji hodně štěstí­, můžem někdy na lowcost pivo 🙂

 18. Chybí­ mi tam základní­ věc – bydlení­ (kde bydlet, za kolik, jak ušetřit,…).

 19. Jeden poznatek BFU- Prave jsem docetl na mobilu pribeh z cesty po Malte. Byl fajn, tak jsem ho chtel lajknout, sdilet cokoliv…po cele strance je nekolik Fb tlacitek, ktere neco urcite delaji a jsou v tom dobre, ale primo pod clankem nic. To je skoda, protoze pro lenocha jako ja je to zasadni vec k tomu, abych to poslal mezi sve pratele na fb;) Nerikam, ze to mate spatne, jen poskytuji svuj uhel pohledu k prkotine, az nebudete vedet nad cim se zamyslet;)

 20. Myslí­m, že hlavní­ chyba skrblika je ten, ze uz mel byt spusten davno, ted na to není­ doba, lidi po peti letech pomalu prestavaji setrit.. Myslí­m, že i ta hledanost klicovych slov typu, uspory, jak usetrit atd. pomalu klesa..

 21. Projekt super – začí­ná se to nějak vyplácet? Registrují­ se lidi přes ty affilate linky?

 22. Snad napí­šete někdy info, jak se vám s projektem daří­, řekněme alespoň retrospektivou s jistým zpoždění­m, abyste nemusel mí­t strach z aktuální­ch dat pří­padné konkurenci.

 23. uplne vidim ten brand v televizi v podobe malyho skrblika typu donaldduck jak radi lidem jako zelenej manasek z alzy :))

 24. Ahoj.

  Pouzil jsem tvuj odkaz (ze Skrblika) na ziskani 500 Kc na airbnb. Napsalo mi to, ze moje prvni airbnb bude o 543 kc levnejsi, nicmene tu slevu nikde nevidim. Uvidim ji pozdeji az po rezervaci? (btw. zajimave je, ze hned po te registraci mi u nabidky o kterou mam zajem zvedli poplatek za sluzby – kdyz si to pak otevru jako neregitrovanej v jinem prohlizeci, tak mam ten poplatek zase nizsi)

  Jinak sem se chtel zeptat v diskuzi na skrblikovi, ale zalozit tam nove tema je slozitost. (space for improvement).

  Diky.

 25. Tak uz sem to zjistil, objevi se to pote co da clovek zadost o rezervaci. Diky za kupon a take za tipy co delat v Tokyu a Japonsku, ktere sem od tebe na netu nasel.

 26. Ta britská verze se mi tedy lí­bí­ o něco ví­c, originál je originál. 😀

 27. Proč mě pořád Skrbloš otravuje ať zadám email a odebí­rám zpravodaj? Už jsem ho dávno zadával a pořád na mě vyskakuje 50 oken že ho mam zadat – je to na pěst, registraci tam nikde nevidí­m, aby mě mohl web identifikovat, že už tam mám email zadaný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *