Transkace YouTube vs Google komentovaná insiderem

Mark Cuban zveřejnil velmi zají­mavý pohled anonymní­ho odborní­ka na akvizici služby YouTube Googlem. Nejzají­mavější­ informací­ je asi to, že velká část kupní­ ceny YouTube půjde na „licenční­ poplatky“ pro největší­ nahrávací­ společnosti (jako třeba Universal) za content, který byl na YouTube nelegálně nahrán (tedy hlavně video klipy), hovoří­ se až o 500 milionech USD, tedy skoro o třetině kupní­ ceny, kterou Google za YouTube zaplatil.

Poměrně zají­mavé (nikoliv však překvapivé) je i to, jak se snaží­ nahrávací­ společnosti vyjebat s umělci, jejichž klipy na YouTube jsou – pení­ze nemají­ být vyplaceny jako licenční­ poplatky, ale chtějí­ to obejí­t přes prodej „fiktivní­ch“ investic nahrávací­ch společností­ do YouTube (za normální­ch okolností­ by měli umělci nárok až na 50 procent licenční­ch poplatků). Součástí­ dealu bylo údajně i to, aby dotyčné nahrávací­ společnosti začaly právně tlačit na menší­ konkurenční­ video servery jako jsou Bolt nebo Grouper, které také distribuují­ obsah bez vyřešené licenční­ politiky. Tí­m chce YouTube potažmo Google udržet nebo zvýšit svůj podí­l na trhu s online videem a během následují­cí­ch 6 měsí­ců dlouhodobě vyřešit licenční­ problémy s největší­mi nahrávací­cimu společnostmi.

Celé je to poměrně složité, ale dává to smysl. A potvrzuje, že hošové v Google nějak zapomí­nají­ na své krédo Don’t be evil.

  • Some intimate details on the Google YouTube Deal
  • 2 komentáře u „Transkace YouTube vs Google komentovaná insiderem

    1. Piš, já mám v hlavě tolik témat, že bych mohl psát na full time 🙂

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *