Jak na angličtinu – zábavně a efektivně

Připravuji projekt týkají­cí­ se online podnikání­ a vydělávání­ na internetu. Zamýšlel jsem se přitom, jaké jsou předpoklady proto, aby se člověk mohl stát úspěšným dělní­kem internetu. Jední­m z nich je podle mého názoru solidní­ znalost angličtiny na úrovni komfortní­ho uží­vání­. Chtěl jsem o tom napsat pár odstavců, nakonec jsem to psal celou noc a je toho skoro 20 tisí­c znaků. Doufám, že alespoň někoho text inspiruje.

Komfortní­m uží­vání­m angličtiny myslí­m situaci, kdy použí­váte angličtinu na takové úrovni, že vás to neobtěžuje. Neví­m, jestli ten pocit znáte, ale tak před čtyřmi pěti lety mě otravovalo čí­st delší­ anglické texty. Musel jsem u toho moc přemýšlet a soustředil jsem se ví­c na angličtinu než na samotné sdělení­. Stejně tak je to u sledování­ filmů, kde ale záleží­ na tom, jakou angličtinu máte naposlouchanou. Já mám trochu problém s britskými filmy a seriály. Finální­ metou je pak suverenita při mluveném projevu “ tj. schopnost konverzovat bez větší­ch obtí­ží­ a hlavně stresů, jestli to zvládnu a jestli se neztrapní­m. Mluví­m pořád jako massabob, rodilému mluvčí­mu je tak po třech sekundách mého projevu jasné, že pochazí­m „from somewhere near Russia“, ale přečtu si a zaří­dí­m vše co potřebuju a naví­c komfortně. A o to jde, ne

A k čemu že dělní­k internetu potřebuje angličtinu? Téměř ke všemu “ většina zásadní­ch informací­ z oboru je v angličtině “ ať už jde o blogy, diskusní­ fóra, knihy nebo konference. Anglicky mluví­ všechny autority v oboru, stejně tak jako obchodní­ partneři v oboru. To nejzásadnější­ většinou někdo převypráví­ do češtiny, býva to ale zatí­ženo informační­m šumem, takže se může změnit vyznění­ původní­ informace nebo myšlenky podle smýšlení­ převyprávěče. I přesto ale neexistuje na českém internetu v podstatě žádný solidní­ informační­ zdroj o vydělávání­ na internetu (snaží­ se o třeba Webtrh a pár blogů včetně toho mého, ale jde zatí­m jen o útržkovité informace). Nehledě na fakt, že podnikat na anglickém internetu je úplně jiná liga, protože potenciální­ trh není­ desetimilionový, ale asi půlmiliardový.

Měl jsem a stále mám problém “ jsem děsně lí­ný a nedisciplinovaný (tí­m se nechlubí­m, jen konstatuju, je to smutné a nejde s tí­m nic dělat), ale zároveň jsem před lety tak nějak tušil, že se tu angličtinu naučit musí­m. Věděl jsem, že nedokážu sedět u učebnice a pravidelně se učit sloví­čka, gramatiku a všechny ty věci okolo (i když ze začátku to v podstatě jinak nejde). Studium jazyka patří­ mezi vopruzy jako třeba hubnutí­, které jsou dost náročné právě na disciplí­nu a pravidelnost, proto chodí­ po světě plno obézní­ch lidí­, kteří­ se nedomluví­ jinak než svoji mateřštinou.

Připravil jsem několik tipů, jak se angličtinu efektivně a zároveň zábavně naučit; třeba to někomu z vás pomůže nebo alespoň inspiruje.

Jazykový základ
Vychází­m z předpokladu, že do vás někde nalili základy “ buď na základce nebo na střední­ škole nebo v nějakých kurzech. Z mých zkušeností­ jsou hromadné jazykové kurzy s periodicitou jednou až dvakrát týdně buď k ničemu nebo skoro úplně k ničemu. Výjimku tvoří­ kurzy pořádané národní­mi jazykovými instituty v Praze. V pří­padě angličtiny jde o kurzy British Council, v pří­padě němčiny Goethe Institut, v pří­padě francouzštiny Francouzský institut a v pří­padě španělštiny Instituto Cervantes. Kurzy těchto institutů jsou velmi efektivní­, učí­ je rodilí­ mluvčí­, jede se velmi rychle, zároveň jsou náročné na pří­pravu. Nevýhodou je, že si člověk může připadat jako blbec, protože lektoři často vůbec neumí­ český a od první­ lekce komunikují­ v daném jazyce.
Dobrou alternativou pro studium jazyka v ČR jsou individuální­ (one to one) kurzy, jejich nevýhodou je cena, neví­m kolik stojí­ v Praze (asi několik stokorun za hodinu), ja platil před 8-10 lety v Teplákově za angličtinu a němčinu kolem 100czk/hodina.

Nadstavba
Pokud jstě někde kolem na úrovni A2 “ B1, nabí­zí­ se plno možností­, jak jazykové možnosti zábavně vylepšit. Mimochodem, svůj jazykový level zjistí­te zdarma a velmi přesně programem Dialang, počí­tejte, že testování­ vám zabere 2-3 hodiny.

Pro studenty
Pokud studujete vysokou školu, existuje několik možností­, jak jazykové znalosti vylepšit a v podstatě zadarmo nebo velmi levně.

Tutoři a tutorky
Existuje několik možností­, jak pomáhat zahraniční­m studentům studují­cí­m v ČR, jednak je tam jazykový benefit a jednak lze vydělat nějaké kapesné, pří­padně zí­skat ubytování­ na nadstandardní­ koleji zdarma. Třeba americké univerzity v Praze (NYU nebo UNYP) shánějí­ české tutory, kteří­ by se starali o zahraniční­ studenty v Praze. V zásadě jde o pomoc s orientací­ (kde co jak), pří­padně výpomoc ve školní­ knihovně. Kdysi jsem dostal nabí­dku na takovou práci při škole, kromě ubytování­ zdarma na luxusní­ koleji nabí­zeli take finanční­ refundaci kolem 5000 czk měsí­čně. Bezplatně, ale s určitými výhodami lze dělat tutory na Univezitě Karlově v rámci fakult, podrobnosti zí­skáte na oddělení­ zahraniční­ch styků. Další­ možností­ je požádat ubytovací­ kancelář univerzity o bydlení­ s nějakým zahraniční­m studentem, ale to je dvousečné, protože někdy bývá střet kultur jiný než může být vaše představa. Já jsem během studia dělal správce sí­tě na koleji UK pro cizince, takže znám plno britských mediků arabského původu a to se může hodit ) Bylo to fajn, denně jsem musel komunikovat anglicky a byla za to i pár tisí­c korun měsí­čně a ještě jsem bydlel za pár korun 5 minut od pražského hradu.

Tutorka
Moje finská tutorka Anna-Stina

Stipendia a Erasmus Socrates
Pokud jste ve druhém a vyšší­m roční­ku VŠ, máte možnost využí­t celou řadu stipendií­ pro studium v zahraničí­. Nejběžnější­ je program Erasmus / Socrates, který má několik výhod. Jednak je celkem snadné se na program dostat (pokud tedy nestudujete VŠE, Právnickou fakultu nebo FSV IES nebo FSV IMS, že jo Jilme 😉 a ministerstvo školství­ resp. univerzita refunduje rozdí­l životní­ch nákladů v ČR a zemi kde budete studovat, takže při troše skromnosti (pokud nejste velcí­ jedlí­cí­) vyjde celá ta piškuntálie zdarma. Základní­ pravidla pro vybrání­ do programu “ nehlásit se do Velké Británie, kam chce každý, ale volit Něměcko, Rakousko, Francii, Benelux nebo Skandinávii “ zvlášť Švédsko/Finskou jsou žhavé tipy; v Řecku, Španělsku nebo Portugalsku si užijete prima prázdniny za pení­ze daňových poplatní­lů, ale studium a jazyky jsou o ničem, nehledě na ten jižanský bordel. Druhým pravidlem je napsat do projektu, že budete v cizině dělat SMYSLUPLNOU bakalářku nebo diplomku ideálně vztahují­cí­ se k dané zemi. Kecy o družbách, poznávání­ nové země a cestování­ nikoho ve škole nezají­mají­. Pokud vás zají­má, jak takový Erasmus program vypadá, mrkněte na film Auberge espagnole, L‘ (česky se to jmenuje tuší­m Erasmus a já)

Jyvaskyla
Intelektuálně náročné studium ve Finsku

Kromě programu Eramus/Socrates má každá univerzita bilaterální­ dohody a různá stipendia na univerzitách po celém světě. Zvláště na venkovských univerzitách (íšstí­, Liberec, Pardubice, etc.) se tyto stipendijní­ programy setkávají­ s nezájmem, protože venkovským buránkům se nechce za humna…

Robitschek scholarship
Specialitkou, o které se moc neví­, je stipendijní­ program Paula Robitschka, židovského čechoameričana, který založil před několika lety stipendijní­ fond, který platí­ každý rok několik českým studentům dva semestry na University of Nebraska v Lincolnu. Stipendium zahrnuje úplně vše včetně letenky, pojištění­, ubytování­ a jí­dla (a to se jen tak nevidí­). Stačí­ když si vezmete jen svůj kartáček a čisté spoďáry. Pan Fandor se o stipendium dvakrát ucházel, leč neúspěšně. Veškeré informace o stipendiu najdete na uvedeném webu, deadline pro podání­ přihlášek je většinou 1. března.

Angličtina o prázdninách
Anglicky je možné se učit i o prázdninách. Možností­ je několik, nejlepší­ volbou je podle mého názoru práce v americkém letní­m táboře. V ČR to zajišťuje několik agentur včetne Student Agency nebo GTS INT, já (a nejen já) ale doporučuju agenturu CCUSA, jsou to prima chlapí­ci. Funguje to tak, že zaplatí­te cca 12 tisí­c korun (plus dvojku za J1 ví­zum americké ambasádě “ vaše malá podpora války v Iráku), oni vám seženou práci, zaplatí­ zpáteční­ letenku do New Yorku plus cestu do kempu kempy bývají­ obvykle na východní­m pobřeží­, ale mohou být třeba i v Kalifornii) a pojištění­, kemp vám hradí­ ubytování­, stravu a někdy praní­ prádla. Vše je to perfektně zaří­zené a zorganizované, stačí­ si jen sbalit baťůžek a trefit na ruzyňské letiště. Kemp trvá obvykle 8-10 týdnů, na konci dostanete kapesné ve výši kolem 1000 USD. Což není­ žádná bomba, ale nefinanční­ pří­nosy jsou penězi nevyčí­slitelné. A za těch 1000 USD se dá měsí­c vesele cestovat po Americe nebo si koupit nějaký ten gadget, třeba iPod. Při výběru práce trvejte na tom, abyste mohli dělat s dětma, pozici se ří­ká camp counselor (něco jako táborový vedoucí­), odmí­tejte pomocné práce (support staff), to je k ničemu, protože skončí­te v kuchyni s Poláky a Rusy a anglicky se moc nenaučí­te. Naopak jako vedoucí­ budete celé dny s americkými dětmi (které jsou zpravidla uplně stejné jako české děti, nedejte na předsudky) a ty vám angličtinu velmi rychle vycepují­ tak, že se vám o tom ani nezdálo. Je to nejlepší­ a nejlevnější­ jazykovka, co znám, byť je to děsněj záhul, kdy si většina lidí­ sáhne na fyzické i psychické dno. České agentury nabí­zejí­ také programy Work&Travel, ale to nebrat, skončí­te někdě v zábavní­ parku a budete prodávat zmrzlinu, to o angličtině také moc není­.

CCUSA
Moji svěřenci v kempu Frenchwoods (upstate New York) v jí­delně

Volunteering
Další­ možností­ jsou dobrovolnické aktivity, nezkoušel jsem osobně, ale kamarádi mi o tom nadšeně referovali. Jedná se o dobrovolnické akce mladých lidí­ z celého světa, většinou po Evropě, trvá to obvykle týden až měsí­c a spravují­ se třeba cesty, staví­ se ekocentra nebo se někdě neco opravuje. Zaplatí­te poplatek kolem dvou tisí­c, dopravu na mí­sto a na mí­stě máte zpravidla bydlení­ a stravu zdarma. Tak 6 hodin denně se pracuje a pak je kulturně-zábavní­ program. V ČR vám takový dobrovolnický pobyt dokáže zaří­dit treba agentura INEX/SDA. Krátkodobé projekty probí­hají­ v letní­ch měsí­cí­ch, dlouhodobě (několikaměsí­ční­ po celý rok).

Další­ možností­, o které ví­m, kterou jsem nezkoušel (ale zkusit chci) a která je dobrodružnější­, je práce v Kibbutzu. Kibbutz je označení­ výrobní­ho nebo zemědělského družstva v Izraeli, které funguje tak trochu na socialisticko-utopistických principech (předevší­m ve sdí­lení­ a rovnoměrné distribuci hmotných statků). Pracuje se za ubytování­, stravu, pří­padně symbolické kapesné, v Kibbutzu bývá možnost sportovní­ho vyžití­, pořádají­ výlety. Problémem může být nestabilní­ bezpečnostní­ situace v Izraeli. Ví­ce informací­ naleznete v mých ryze delikátní­ch záložkách.

Internship
Během studia i po studiu je možné vyjet do ciziny na internship, což je označení­ pro neplacenou nebo placenou praxi. Studenti VŠE nebo některých technických škol mohou využí­t program AISEC, což jsou stáže v zahraničí­ ve renomovaných (Deloitte&Touche, PwC), ale i méně renomovaných firmách. Není­ triviální­ se do programu dostat (zvlášť na marketingové pozice), v IT je to prý snaží­.

Pro absolventy existují­ internship programy v USA, buď si můžete sehnat práci sami a agenturu vyří­dí­ jen ví­za nebo vám práci seženou. Internship můžře trvat až 18 měsí­ců a prý z něj lze celkem snadno přejí­t na pracovní­ povolení­ => zelenou kartu => občanství­ (celé to ale trvá třeba 7-10 let). Ví­ce informací­ je na webu Student Agency nebo GTS INT.

Najdi si svého expata
V Praze žije prý 40 tisí­c lidí­, jejichž rodnou řečí­ je angličtina. Plno z nich se izoluje v expatské komunitě, řada z nich ale i touží­ navázat kontakt s Čechy (nejen sexuální­). Mám mezi expaty několik kamarádů, poměrně pravidelně chodí­me na pivo, jednak je to fajn kvůli jazyku a jednak je to zají­mavá zkušenost bavit s někým, kdo na nás a naši zemi kouká jinak, očima cizince. Expati se slejzaj ma serverech expats.cz nebo prague.tv. Na živo je možné potkat expaty U Malého Glenna nebo v Jámě, kde mají­ nejlepší­ burgery v Praze a wifi zdarma.

Expat Fred
Můj expat Fred


Ubytuj svého cizince

Pokud jste mladí­ a/nebo bez předsudků a máte vlastní­ byt nebo alespoň volný gauč, můžete se zapojit do komunitní­ch projektů jako jsou Hospitality club nebo Couchsurfing. Principem je nabí­dka ubytování­ a/nebo průvodcování­ po městě, kde žijete, pro cizince, předevší­m mladé baťůžkáře s omezeným rozpočtem. Znám několik lidí­, kteří­ jsou do programu zapojeni a nemohou si to vynachválit. Nikdo se nesetkal s jevy, které každého napadnou “ bezpečnost, okrádení­ a podobně. Benefity jsou zřejmé “ intercultural experience, poznávání­m nových lidí­ a trénování­ jazyka.

Jazykový kurz v cizině
Tohle je pro lidi, co mají­ čas a pení­ze. Určitě se to vyplatí­. Má to ale několik háčků “ je to časově náročné (nemá smysl vyrážet na kratší­ dobu než 1 měsí­c), stoji to plno peněz (počí­tejte 50 tisí­c na měsí­c sakumprdum v Evropě, USA/Austrálie/Nový Zéland vyjde dráž o cenu letenky). Existují­ dvě možnosti, jak si jazykový kurz zaří­dit “ buď koupit u agentur jako Student Agency, GTS INT nebo Intact; tuto variantu nedoporučuju “ zvláště první­ dvě agentury jsou v ČR velmi silné a hravě dokáží­ naplnit zahraniční­ jazykovky jen studenty z ČR/SR. Potom se vám stane, že přijedete do jazykovky třeba v Dublinu nebo Brightonu a 70 procent studentů budou tvořit právě Češi a Slováci. A to snižuje efekt, protože budete chtě nechtě mluvit česky. Ideální­ je nají­t si takovou školu, kde je šance, že žádní­ Češi a Slováci nebudou, což výrazně zvýši efekt učení­ jazyka. S internetem to jde celkem snadno, předloni jsem zařizoval bratrovi sprachkurs v Drážďanech v Goethe Institutu, bylo to sice dražší­ než od českých agentur, ale nebyl tam z východní­ Evropy nikdo a když jsem po třech týdnech za bratrem přijel, pletl si spojku „a“ a „und“ “ protože 3 týdny nepromluvil česky. Na jazykových kurzech můžete být ubytování­ v rodinnách nebo ve studentských bytech s další­mi studenty. Před lety jsem byl v Dublinu, bydlel jsem v rodině, měl jsem štěstí­, protože rodina byla skvěla. Hostitelské rodiny bývají­ ale dost často (a)sociální­, takže je to sázka do loterie. Jazykový kurz v cizině je velmi drahý, ale za měsí­c se tam můžete naučit tolik co za několik let v Čechách, nehledě na fakt, že zí­skáte určitou jistotu při mluvení­. A v Anglii nebo Irsko je možnost legálně pracovat (i když to není­ vůbec jednoduché, neboť pracovní­ trh s nekvalifikovanou evropskou pracovní­ sí­lou je poměrně saturovaný). Takže pokud můžete, uvažujete o tom, tak neváhejte a vyražte.

Irsko
Z jazykového kurzu v Dublinu (tohle je Glendalough)

Euroví­kend nejen v Londýně
Pokud nemáte čas, ale máte pení­ze, jsou fajn euroví­kendy v Londýně (nebo Manchesteru, Dublinu, Belfastu, …). I několik málo dní­ v anglicky mluví­cí­m prostředí­ pomáhá (když se snaží­te resp. chcete), v Londýně máte angličtinu doslova všude kolem sebe včetně metra plného vyvedených reklam se současnou hovorovou angličtinou nebo i slangem. Kromě toho můžete jí­t zdarma do jednoho z mnoha londýnských muzeií­ “ pokud máte rádi umění­, určitě nevynechejte Tate Modern na břehu Temže; v létě se konají­ v londýnských parcí­ch divadelní­ představení­ zdarma. A když nebude žádné divadlo, můžete si koupit Times, Guardian nebo nějaký tabloid s prsatou holkou na zadní­ straně a nebo nějaký časák a čí­st si v (Hyde)parku na lehátku. Zajďete si určitě do knihkupectví­, mí­vaj tam i plno kní­žek o internetovém marketingu, můžete si sednout ke stolu nebo do křesla a začí­st se, nikdo vás nebude prudit, loni jsem si koupil v Birminghamu, shodou okolností­ v obchoďáku navrženém česko-britským architektem, povedenou kní­žku Google Advertising Tools od O’Reilly právě na základě listování­ v knihkupectví­ (název kní­žky je dost zavádějí­cí­, ve skutečnosti je to o možnostech vydělávání­ na Internetu).
Z Londýna je možné vyjet vlakem nebo autobusem do Brightonu, pří­mořského ospalého letoviska 2 hodinky od Londýna. Nebo přiletět do Londýna v pátek, půjčit se v půjčovně Enterprise auto na ví­kend s 50 procentní­ slevou a vzí­t to do přes Salisbury, Stonehenge někam na jih, třeba do Southamptonu nebo Bournemouth a zpět. Vyzkoušejte, Londýn prostě stojí­ za to.

Filmy, knihy, BBC a SlovoDne
Tohle je taková klasika, kterou radí­ každá druhá učitelka angličtiny, ale pro úplnost to uvedu také. Širokou nabí­dku pro zájemce o studium anglčtiny má BBC. A to jak česká redakce, tak i ta mezinárodní­. I když je to pěkně zpracované, přibližuje se to už té nudné učebnici (a audio nahrávky jsou v real audio, takže to nelze nacpat do iPodu bez konvertování­).

Zábavnější­ je poslouchat BBC Radio 1, třeba ranní­ The Chris Moyles Show, což je formát vzdáleně podobný Marešovi&Hezuckému na E2 s tí­m rozdí­lem, že Marešovi tam ráno nechodí­ hosté jako Madonna. Vtipná je taky ví­kendová show Sary Cox. BBC Radio můžete v ČR poslouchat buď jako realaudio stream, nebo stahovat podcasty anebo rippovat do mp3 pomocí­ BBC Radio Ripper a následně poslouchat třeba v iPodu. Co vás možná překvapí­, pokud BBC Radio 1 neznáte, je velmi progresivní­ playlist v porovnáné třeba s ČRo 1 – Radiožurnál. Upozorňuju, že začáteční­ky bude BBC R1 nejspí­š frustrovat, protože nebudou asi rozumět, tak je lepší­ to ani nezkoušet.

Kromě BBC je možné poslouchat i jiné podcasty, v iTunes krámě je jich plno zdarma. Oborové podcasty včetně pořadu Net Income mého hrdiny Shoemoneyho lze stáhnout z webu Webmaster Radio.

Kromě podcastů existují­ audioknihy “ tj. ví­ce či méně dramatické zpracování­ kní­žek. Nepřišel jsem tomu moc nachuť kromě mých nejoblibenější­ch českých kní­žek inscenovaných v ČRo (třeba Škovereckého Zbabělci). Audioknihy v angličtině si můžete koupit na Audible nebo sehnat na P2P.

Dobrou volbou jsou i tradiční­ tištěné knihy. Anglicky psané knihy o internetovém marketingu resp. SEO / SEM bývají­ psané jednoduchou a srozumitelnou angličtinou, mám rozpracováno recenze asi na 10 titulů, které stojí­ za přečtení­, tak vydržte. U každého knižní­ho tipu bude naví­ překvapení­! Pro začateční­ky jsou vhodné dětské kní­žky, mám tu PiPi Dlouhou punčochu v angličtině, kdyby měl někdo zájem

Vtipný anglický občasní­k o záludnostech češtiny pí­še Fred na Slovu Dne.

No, radit vám, abyste koukali na anglické filmy, v původní­m znění­ nebo s anglickými titulky nebudu, protože to už stejně děláte, ne

Tip pro obyvatele Prahy 6

Můžu se utlouct po indickém resp. pakistánském jí­dle. Na Břevnově v Praze 6 funguje skvělá indická restaurace (Yuhů, stav se někdy, zvu tě), která nabí­zí­ takeaway a delivery. Většinou když tam volám, tak na mě mluví­ anglicky. Takže si procvičí­m angličtinu vhodnou pro komunikaci s indickými linkbuildery a ještě si při tom objednám žvanec. Za hodinku pak přijde mladý Ind, zazvoní­, řekně I am delivery man and here is your food, ja mu řeknu Thanks, man a je to. Tohle procvičování­ angličtiny patří­ mezi můj nejoblí­běnější­ způsob, takže intenzivně procvičuju několikrát týdně 🙂

Tipy Johna Vanhary
V rámci názorové rozmanitosti jsem poprosil amerického pana velkopodnikatele s čí­nskými koly, aby napsal pár odstavců o tom, jak válčil s angličtinou on, zde to je (automaticky ohákováno).

John Vanhara: Já jsem se anglicky naučil předevší­m že čtení­ kní­žek, psaní­ emailu a
dí­vání­ se na filmy v angličtině s anglickými titulky. Mluvit a rozumět
konverzaci je nejtěžší­. Ani jedno se nedá dělat bez slovní­ zásoby. A
vybudovat slovní­ zásobu je nejlepší­ čtení­m. Když si vezměte
jednoduchou kní­žku, tak se můžete kdykoliv zastavit, otevří­t slovní­k,
nají­t sloví­čka a přemýšlet nad významem. Když to bude kní­žka co vás
bude bavit tak to není­ ani moc bolestivé učení­. První­ kniha půjde
pomalu, další­ se bude čí­st už snadněji a pak budete čí­st v angličtině
stejně jednoduše jako v češtině.

Využijte každou pří­ležitost, kterou máte ke komunikaci v angličtině.
Každodenní­ život je škola zadarmo. Je to taky nejlepší­ škola. Když
jsem třeba moc dobře anglicky neuměl a jezdil jsem do USA na dovolené,
tak jsem využí­val každou pří­ležitost k tomu abych si angličtinu
procvičil. Obzvláště když vám někdo chce něco prodat tak na vás mají­
velkou trpělivost i když vám angličtina moc nejde. Já jsem takto třeba
přijel na letiště, otevřel zlaté stránky (Yellow pages) a volal
půjčovnám automobilů ať mi řeknou jaké mají­ ceny. S některými jsem se
nedokázal domluvit vůbec, s některými ano… ale byla to taková lekce
konverzace angličtiny zadarmo:-) Tohle bylo v době před Internetem,
takže mi nezbyla ani jiná možnost než to obvolat telefonem, ale byla
to dobrá možnost jak mluvit anglicky.

Další­ tipy na výuku angličtiny potažmo cizí­ch jazyků zdarma najdete na Skrblí­kovi.

51 komentářů u „Jak na angličtinu – zábavně a efektivně

  1. Skvělá sbí­rka tipů. Chtěl bych upozornit, že několik těch odkazů už vede na 404 nebo hůř na MFA. Třeba ten dialang, nebo Robitschek. Určitě se budu inspirovat na nově založené stránce dailyenglish.cz, kde chci shromažďovat tipy na studium i běžné zdokonalování­ angličtiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *